top of page

Kontakt

Zarzeccy Drogerie sp. z o. o.

ul. Przytorowa 19

16-400 Suwałki

 

NIP 8441805978

REGON:790332411

 

 

Spółka Zarzeccy Drogerie Sp. z o. o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316756, o kapitale zakładowym w wysokości 319.000 złotych.

 

 

 

E-mail: biuro@zarzeccydrogerie.pl

 

bottom of page